top of page

Porządek obrad & Notatki ze spotkania

 Posiedzenia Rady ds. gotowości szkolnej odbywają się o godzinie 12:15 według harmonogramu hybrydowego (osobiście w Board of Education lub za pośrednictwem aplikacji Zoom.  Kilka spotkań w roku odbywa się w Bristol Board of Education (129 Church Street, Bristol) w Audytorium. Skontaktuj się z Donną Osuch, łącznikową ds. gotowości szkolnej, aby dowiedzieć się o nadchodzących terminach spotkań: DonnaOsuch@bristolct.gov

Bristol Early Childhood Alliance spotyka się przed spotkaniami gotowości szkolnej.  Spotkania rozpoczynają się o godzinie 11:00 na platformie Zoom.  Kilka spotkań w roku odbywa się w Bristol Board of Education (129 Church Street, Bristol) w audytorium.  Skontaktuj się z Donną Koser; Koordynator BECA ds. nadchodzących terminów spotkań pod adresem dkoser@uwwestcentralct.org

Maj 2023

Notatki ze spotkań BECA 5.23

bottom of page